Etsi koulutusisältöjä

close

Web-tekniikat koodauskurssi

HTML- ja CSS-kielet ovat jokaisen nykyaikaisen verkkosivun perusta. Näiden kielien ymmärtäminen on yleishyödyllistä kenelle tahansa ja ne ovat nykyään jo eräänlainen lukutaitoon verrattava perustaito kaikessa viestinnässä ja internetin käytössä. Erityisen tärkeää näiden kielien ymmärtäminen ja osaaminen on tietysti web-suunnittelijoille ja verkkosivujen parissa toimiville henkilöille. Vaikka esimerkiksi WordPress ei suoranaisesti vaadi HTML- ja CSS-kielien osaamista, siitä olisi valtavasti hyötyä, kun muokataan ja ylläpidetään verkkosisältöjä.

Web-tekniikat -koodauskurssi lähtee perusteista ja opettaa ensisijaisesti HTML5- ja CSS3-kielien perusteet. Kurssilla käydään läpi molempien kielien uusimmat versiot ja ominaisuudet. Kurssilaiset oppivat miten modernit verkkosivut syntyvät ja miten niitä rakennetaan ja muokataan sekä miten nämä kaksi eri kieltä yhdistetään sujuvasti toisiinsa. Kurssilla kerrotaan myös yleisesti verkkosivujen ominaisuuksista, rajoitteista, hakukoneoptimoinnista ja muista kiinnostavista seikoista. Kurssin lopussa voidaan ajan salliessa ja kurssilaisten mielenkiinnosta riippuen demota hieman JavaScript-kielen perusteita, mutta JavaScriptin syvällisempää oppimista varten tarjolla on aiva omia JavaScript-aiheisia kursseja.

  • Kurssilla tutustutaan HTML– ja CSS-kieliin sekä verkkosivujen koodaukseen näiden kielien avulla.
  • Kurssilla luodaan tyhjästä oma verkkosivun pohja niin, että kurssilaiset voivat jatkaa pohjan kehittämistä itsenäisesti kurssin jälkeenkin.
  • Kurssilla opittuja taitoja voidaan hyödyntää missä tahansa muussa ympäristössä, kuten esimerkiksi WordPress-kotisivuilla.
  • Kurssilla kerrotaan responsiivisuudesta, hakukoneoptimoinnista, tietoturvasta, web-standardeista ja kurssin anti on yleishyödyllisiä kenelle tahansa moderneista verkkotekniikoista kiinnostuneille!

Web-tekniikat perusteet -koulutuksen kohderyhmä

HTML- ja CSS-koodauksen peruskurssi soveltuu kaikille moderneista verkkotekniikoista, verkkosivusita ja koodauksen perusteista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat joko yleissivistää itseään tai joiden tavoitteena on vaikkapa vaihtaa alaa ja tutustua koodaukseen. Kurssi soveltuu hyvin myös verkkosivujen ylläpitäjille, jotka haluavat pystyä muokkaamaan sisältöjä jatkossa myös oman koodin avulla.

Web-tekniikat perusteet -tulevat kurssit

Web-tekniikat perusteet -aiheiset käsikirjat ja oppaat

Käsikirjoja ei juuri nyt löytynyt tähän aiheeseen liittyen. Tarkista velhon käsikirjojen ajanmukainen tilanne joko Mixtumin kotisivuilta tai velhon.fi -verkkosivuilta.

Koulutuskategoriat

Koulutuksen avainsanat

css html koodaus ohjelmointi verkkosivut